زمان بندی همایش

آخرین زمان ارسال اصل مقالات: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
زمان اعلام نتایج داوری مقالات : ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳
آخرین زمان ثبت نام رایگان در همایش: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳
آخرین زمان ثبت نام در همایش : ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۳
زمان تحویل کارت همایش: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۳
زمان همایش: ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳
توجه:
ارائه دهنده گان مقاله به صورت رایگان می توانند تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه در همایش ثبت نام نمایند.
کتاب مجموعه مقالات منتخب فقط به ارائه دهندگان مقاله به صورت رایگان ارائه می گردد و سایر افراد در صورت نیاز می بایستی نسبت به خرید کتاب اقدام نمایند.
هر یک از سمن های امدادونجات و سازندگی ، گروه های جهادی، انجمن های دوستی و خیریه ها و موسسات نیکوکاری می توانند نسبت به ثبت نام یک نفر به صورت رایگان در همایش اقدام نمایند. ثبت نام رایگان برای این گروه از مخاطبین تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه امکانپذیر است و پس از این تاریخ پرداخت هزینه جهت شرکت در همایش الزامی است. برای نفرات خارج از سهمیه هزینه ثبت نام دریافت می گردد.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team