درباره ی همایش

h11

از گذشته های دور، نقش مشارکت های مردمی در امداد رسانی و فعالیت های اجتماعی بسیار پررنگ و موثر بوده است به نحوی که تشکیل جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر با رویکرد بهره مندی از حضور داوطلبانه مردم در همین راستا صورت گرفته است و هر روز نیز نقش مشارکت های مردمی در اینگونه فعالیت های عام المنفعه بیشتر می گردد به نحوی که امروز در جهان به اثبات رسیده است که تنها راهکار حل مساله بحران چه در مرحله پیشگیری و آمادگی و چه در مرحله پاسخگویی و بازسازی، بهره مندی از ظرفیت بزرگ مردم می باشد. در همین راستا و با تمرکز بر فعالیت های سازمان های امداد رسان و یاری گر، بسیاری از فرهنگ ها در سایر سرزمین ها گسترش یافته است و امداد رسانی به عنوان یکی از ابزار مهم دیپلماسی فرهنگی برای انتقال فرهنگ ملل محسوب می گردد. تشکیل سازمان های مردم نهاد و خیریه ها برای کمک رسانی و تعاون و کمک به مستعضفین  و محرومین در همین راستا شکل گرفته است.این سازمان های غیردولتی با ایجاد ساز و کارهای مردمی به ساماندهی مشارکت های مردمی می پردازند و در هنگام نیاز و بر اساس ماموریت های سازمانی خود نیازهای موجود جامعه را بررسی و حل می نمایند. به طور مثال ساخت مسکن ویژه محرومین و یا بازسازی مناطق محروم و جنگ زده از جمله اهداف و ماموریت های سازمان های مردم نهاد حوزه سازندگی می باشند که به اصطلاح امروزه به گروه های جهادی معروف گردیده اند و یا NGO هایی که به منظور حضور در بحران های طبیعی و غیر طبیعی به آموزش های امدادی جوامع و محله ها و مناطق می پردازند و هنگام واقعه سیل و زلزله با همیاری و کمک ساکنان منطقه و فراخوان نیروهای مردمی آموزش دیده ی غیربومی به پاسخگویی و امداد و نجات می پردازند.از خیریه ها نیز نباید غافل شد. خیریه ها با جمع آوری و جلب مشارکت های مادی و معنوی مردم در تامین نیازهای اجتماعی مردم مستعضف فعالیت می کنند. تامین هزینه های از قبیل هزینه دارو و درمان ، آموزش، تجهیزات اشتغال خانگی ،مسکن، ازدواج و… از جمله اهداف خیریه ها می باشد که هر کدام به صورت خاص و تخصصی در یک حوزه فعالیت های جدی دارند به طور مثال خیریه کهریزک به صورت ویژه به نگهداری و درمان معلولین و سالمندان اختصاص دارد و خیریه محک به صورت ویژه به درمان کودکان سرطانی می پردازد.در این راستا در نظر است به منظور بهرمندی از ظرفیت بزرگ سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی همایشی یک روزه را با موضوع و اهداف ذیل ، در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار می نماید.

موضوع همایش :
بررسی شیوه ها، اهداف و فعالیت های حوزه ی تعاون و امداد در سطح بین الملل با چهار رویکرد موسسات خیریه ، گروه های جهادی ، انجمن های دوستی بین المللی و سازمان های مردم نهاد امدادی و سازندگی.
مکان : تهران
زمان همایش:۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team